Klantenservice

B.T.W.
Alle op deze site genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.

Herroepingsrecht en annuleren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Klik hier voor het Europese modelformulier die u kunt gebruiken voor herroeping.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

Ons retouradres
Hot Barbecues & Smokers

Schuit 2, 1724BD Oudkarspel

Retourzendingen kunt u zelf verzorgen. Wanneer wij dit verzorgen brengen wij de volgende verzendkosten in rekening

Tot 20 kg - € 7,50 incl btw

20 kg en hoger € 85,00 incl btw

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Annuleren van de bestelling
Als u uw bestelling wilt annuleren, nadat u deze op onze site reeds bevestigd heeft, stuurt u een e-mail naar [email protected] met deze annuleringsopdracht. Uw bestelling wordt dan kosteloos geannuleerd. Indien u reeds betaald heeft storten wij uw betaling terug op uw rekening.

 

Klacht melden
Wij doen er alles aan om uw klacht over het gekochte product of over de omlijstende dienstverlening zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Wij streven ernaar op uw klacht nog dezelfde dag te reageren. In het weekend gestelde vragen worden in ieder geval op maandag beantwoord. Klachten worden altijd binnen veertien dagen afgehandeld en u ontvangt een bevestiging van uw klacht per e-mail van ons.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Heeft u een vraag aan ons, of wilt u een klacht melden? Stuur ons een e-mail via [email protected] Wilt u het heel snel weten? Bel ons dan op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur op: 020-2101206.

 

Wilt u nog meer weten?
Stel gerust uw vraag per mail aan ons via  [email protected] of bel ons op 020-2101206. Of ga terug naar onze klantenservice voor andere onderwerpen.