Disclaimer voor HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL
Op deze pagina vindt u de disclaimer van HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL te mogen claimen of te veronderstellen.

HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL streeft naar een zo actueel mogelijke website. 

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van HOTBARBECUESANDSMOKERS.NL op deze pagina.